nurinkti

nurinkti
nuriñkti, nùrenka (nureñka), -o tr. K 1. N, renkant visus nuimti: Dabar ir aviečiai nedideli – pirmieji nurinktì visi Ob. Prieš rugių pjovimą reikia tas uogas nuriñkt Rm. Jau baigia avietes nuriñkti Brž. Juoduosius serbentus nurinkaũ Jrb. Nū̃rinktos tos bruknės, ka ten visai nėko nebėr Pp. Nurenku uogas, uogauju R7. Nurinkaũ [kiaušinius] nuo tvarto, nuo sklepo – torelką prisdėjau Klt. Visas varpas nu miežienos nūgaliai nurinkaũ J. Varpas nuo dirvos nuriñkti KI202. Atlekia svetimi vaikai, nùrenka, nùrenka grūšią Lp. Kad nurinksi vynyčią tavo, tada nerinksi paskui tavęs uogų Ch5Moz24,21. Aš juos taip nurinksu, jog nė viena kekė neliks ant vynmedžio CI25. | prk.: Visas ankstyvo rudens spalvas nurinko naktį vėtra . Ašarėles nuo akelių tartum uogas tau nurinksiu . Vanduo nuriñko (nuplovė, nunešė) žmones nuo pluosto, ir pluostas pagrimzdo Krt. | refl. tr. N.nuimant vieną po kito pašalinti: Nureñkam, kad kur pamatom kirmėles [ant kopūstų] Ad. Akmenėlius nurinktáu LKKIX209(Dv). Aš tuos pilkus akmenėlius rankelėm nurinksiu LTsI525. | refl. tr.: Nusirink spalius nuo kupros Ėr.nuravėti: Kad kokią vagelę [sūnus] nurinktų̃, vis man mažiau būtų Mžš. 2. nulasyti: Paukščiai nuriñko šermukšnio uogas Ėr. Vištos užeina, nurenka [serbentus] Vdk. 3. nuimti derlių, nuvalyti laukus: Nurinko rugelius, bulbas išsikasė Aps. Jau visa kas nùrinkta nug lauko Grv. Daržus visus nurinkaũ Dglš. Visa žemėn pasėjom, o paskui reikia visa nuriñkt Dv. Visą naudą nuo laukų nuriñkom Zr. Pusę varsto bulbų nuriñkom (nukasėme) Kp. Tik bulbos liko nenùrinkta Str. Bulbes tas nùrenki prieš kūlimą, tai labai gerai Mšk. | refl. tr.: Nusriñkom nuo lauko visa ką Prng. Ar jau nusirinkaĩ bulbes? Grz. Daržą nusìrenku pati Btg. 4. iš daugelio rasti, išskirti tinkamą: Rinko rinko ir nenuriñko man kepurės Jnšk. Nurenkame gražią dieną ir visi mokiniai einame į mišką M.Katk. | refl. tr.: Nusiriñko sau gražią mergelę Vb. Jau nusirinkaĩ mergą, ko neimi? Jnšk. Gražus vyras niekad gražios nenusìrenka Skr. Aš tuos čebatėlius nusirinkaũ ir žadu pirkti Jnšk. 5. refl. tr. prastai išsirinkti: Rinkosi rinkosi, kur geresnė žemė, ir nusiriñko Ėr. Rinkos rinkos geriausius arklius ir nusriñko vienan galan Vj. Kad jis nusiriñko žmoną: nė pačiam pažiūrėt, nė kitam parodyt! Bsg. Ar išsiriñko, ar nusiriñko [jaunikį]? Ėr. 6. , Gs, Kp paskirti (kokioms pareigoms): Ar seniūnas liks tas pats, ar kitą nuriñksit? KzR. Visi atstovai jau nurinktì Ėr. Antanaičio Praną kokiuo vyresniu nuriñko Srv. Kokį jūs starastą šįmet nuriñkot? Jnšk. Mano tėtė buvo nùrinktas gaudyti vaikezus Lnkv. 7. Krns nuimti, nukraustyti: Stalą nùrenkam, eisim gulti Erž. Aš nurinksiù stalą Švnč. Nuriñk nuo stalo Arm. Nuriñk pečių, kad nesudegt koks rūbas Trgn. Ji tik dabar nurinko viską nuo pusryčių stalo A.Vencl. | refl. tr.: Aš pati nusiriñksiu [indus] nū stalo Erž. 8. nuardyti: Laužus (lūšnas) nuriñko jau – tvarko Klt. Tvora nùrinkta Dglš. 9. refl. nusivilkti, nusirengti: Atejau gryčion – negaliu nusiriñkt Kkl. 10. išvogti, paimti: Tai, sakai, Jonienei nuriñko visą mėsą? Upt. | refl. tr.: Čeraunykas nuo tvoros matkus, rūbus nusriñkdavo Dglš. 11. refl. 589 nuskaidrėti, nusistoti: Nusirinkęs alus R, , N. Nusiriñkęs (čystas) alus KI239. \ rinkti; aprinkti; paaprinkti; atrinkti; darinkti; įrinkti; išrinkti; nurinkti; panurinkti; papanurinkti; parinkti; paparinkti; padrinkti; perrinkti; pierinkti; prarinkti; pririnkti; papririnkti; razrinkti; parazsirinkti; paparazrinkti; surinkti; pasusirinkti; papasusirinkti; užrinkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • nurinkti — nuriñkti vksm. Reikėtų nuriñkti agurkùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nurinkdyti — 1. Dbč žr. nurinkti 1. ║ Akmenis nuriñkdėm Grv. Nei čia seniau nuriñkdė [grambuolius], ir obuolių buvo Kls. Nuog daržo nuriñkdė vaikai [Kolorado vabalus] Dbč. 2. žr. nurinkti 3: Jų (žieminių svogūnų) nenuriñkdo, anys ir žiemą auga Rod. 3. tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprinkti — apriñkti, àprenka (apreñka), o tr. K; Q167, H173, SD198, B, Sut 1. DŽ, Pb kiek nurinkti: Nueik agurkus apriñkt Gs. Jau gal ir àprinktos yr mėlynės Erž. Iš ryto buvo aviečių, dabar vaikų àprinkta, àprinkta Gl. Giliukus išneš, išnarinės, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurankioti — K, DŽ1 iter. dem. nurinkti 1: Uogas nurankioju, nurenku, nuskinu R3. Uogas nū uogynų nurankiok J. Nenurankiojau skaisčių žiedelių, raudonų obuolėlių Niem33. Varpas nuo dirvos nurinkti, nurankioti KI202. Nurankiokiat nu kartalių skalbinius Plt. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • panurinkti — panuriñkti, panùrenka, o (dial.) tr. 1. vieną po kito nurinkti: Darbinykai akmenis nūnai panuriñks Dv. 2. viską nuimti, nukraustyti: Panùrenka nuog stalo, nuog skotertės vitvisa Dv. 3. viską iš eilės sudoroti, nuvalyti (nuo lauko): Mes jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papanurinkti — papanuriñkti, papanùrenka, o (dial.) tr. visiems visa nurinkti: Gaspadoriai akmenius papanuriñko Dv. Vaikai papanuriñko akmenius nuog kaniušinos ir supylė krosnin Dv. rinkti; aprinkti; paaprinkti; atrinkti; darinkti; įrinkti; išrinkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrinkti — atriñkti, àtrenka, o tr.; Q162 1. DŽ, Prng, Tvr iš daugelio atskirti, paimti: Atrinkaũ aš sėklai bulbes, t. y. atskyriau J. Mažėles bulbes àtrenkam paršam Ėr. Reiks atriñkt kiaulinės bulbos Mlk. Mes savus šniūrus atrinktum̃ Rud. Sumakalavo,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • darinkti — ×dariñkti, dàrenka, o (hibr.) tr. 1. iki pilnumo pririnkti: Dariñk pilną kašelę Mlk. 2. rasti tinkamą, išrinkti: Skietas sunku dariñkt Trgn. Kokias tu velnio kalvis – packavos arkliu[i] nedàrenki! Lp. Aždūmoj[o] anas ženytis ir pats sau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išnešti — išnèšti, ìšneša, ìšnešė 1. tr. SD416, R, K einant išgabenti paėmus, užsidėjus: Juras jai žadėjo išnešt bilietą, ir vis nebuvo jo matyt P.Cvir. Išeina brolelis iš naujosios trobos, išneša brolelis šviesųjį kardelį JD914. Išnèšk laukan sąšlavas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrinkti — išriñkti, ìšrenka (išreñka), o tr. K, Š; H173, R, Sut, I, M, LL182 1. DŽ, Tvr renkant visus paimti: Išrinktì visi grybai Vdk. Dabar išriñkta, ale būta aviečių Ob. Vienoj dienoj išrinkaĩ – kitoj i vė priaugę [uogų] Dgč. Dabar išreñka dar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”